Kauno MBA gamykla

Biologinio apdorojimo įrenginiai Backhus LT

Įvykdyta kartu su Metrocompost S.L.

2015-2016